Logo

Počítačové sítě

Co je to síť? Topologie sítí Sběrnicová topologie Hvězdicová topologie Prstencová topologie Typy sítí IP adresa Protokoly TCP/IP Kódy protokolu HTTP Model ISO/OSI Metody potvrzování Rozvoj internetu

Síťové prvky

Síťové karty Huby Bridge

Ethernet

Historie ethernetu 10BASE5 10BASE2

Novell

Novell O.S. Tisk v Novellu Login-script

Linux

Historie linuxu Adresáře linuxu

Infotipy

Literatura www stránky

Reklama

Vše o Sagemech
Internetový obchod s tričky
Počítačové sítě
Adresa článku: http://site.the.cz/index.php?id=1

Počítačové sítě - Co je to počítačová síť?

Pojmem počítačová síť se rozumí zejména spojení dvou a více počítačů tak aby mohli navzájem sdílet své prostředky. Přitom je jedno zda se jedná o prostředky hardwarové nebo softwarové.

Před nástupem počítačových sítí musel mít každý počítač ze kterého se chtělo tisknout vlastní tiskárnu. Případně se musel dokument k tisku nahrát na disketu a odnést k počítači s tiskárnou a vytisknout. Horší situace nastala pokud s jedním dokumentem nebo databází pracovalo více osob. V takovém případě se nedalo zaručit že všichni mají ve stejném okamžiku stejnou verzi s úpravami které provedl kolega před hodinou. Tyto dva příklady ukazují práci v samostatném prostředí.

Samostatné prostředí

Pokud jsou pracovníci spojeni do sítě mohou sdílet:
data
zprávy
grafiku
tiskárny
faxové přístroje
modemy
další hardwarové zdroje

LAN - lokální síť

Zpočátku se používaly malé sítě, s asi deseti navzájem propojenými počítači a tiskárnou. Velikost sítě, včetně počtu počítačů, omezovala dostupná technologie. Dnes už je možné dosáhnou podstatně větších sítí. Takovým sítím na jednom podlaží budovy nebo v jedné malé firmě se říká lokální síť (LAN z anglického Local Area Network).
Většina moderních sítí LAN podporuje širokou škálu počítačů a jiných zařízení. Každé zařízení musí používat vlastní fyzické protokoly a protokoly datového spojení pro konkrétní síť a všechna zařízení, která chtějí komunikovat se všemi ostatními v síti, musí používat stejný komunikační protokol. Ačkoliv jednotlivé sítě LAN jsou prostorově omezeny (např. oddělení nebo budova úřadu) mohou být propojeny do větších sítí. Podobné sítě LAN se propojují pomocí mostů (bridge), které slouží jako body přenosu mezi sítěmi, rozdílné sítě LAN se spojují ústřednami (gateways, které přenášejí data a zároveň je konvertují podle protokolů používaných sítí příjemce.
Sítě se rozdělují podle poměru doby vysílání a přijímání dat. U LAN je doba vysílání tv vyšší než doba šíření signálu ts po přenosovém médiu (tv > ts).

MAN - metropolitní síť

Veřená síť pracující vysokou rychlostí a schopná přenášet data na vzdálenost až 80 km. Většinou podporuje data i hlas. Tato síť je menší než WAN ale větší než LAN. Pro klasifikaci pro ní platí přibližně to samé co v síti LAN (viz. nahoře).
Síť MAN má přibližně stejnou dobu vysílání jako šíření signálu (tv = ts).

WAN - rozlehlá síť

S růstem geografického dosahu sítí připojováním uživatelů v různých městech nebo státech přerůstá síť LAN a MAN do sítě WAN (Wide Area Network). Počet uživatelů v takové síti může činit od deseti do několik tisíc uživatelů.
Doba vysílání je menší než doba šíření (tv < ts).

K čemu slouží počítačová síť?

Společnosti si instalují počítačové sítě především proto, aby mohli sdílet zdroje a aby umožnili přímou komunikaci. Zdroje zahrnují data, aplikace a periferní zařízení. Periferním zařízením je například externí disketová mechanika, tiskárna nebo modem. Přímá komunikace zahrnuje posílání zpráv, odpovídání na zprávy nebo e-mail.

Ukázka jednoduché sítě

Tiskárny a další periferie

Před nástupem sítí bylo potřeba mít svou vlastní tiskárnu, ploter a další periferní zařízení. Než vznikly sítě, jedinou možností, jak sdílet tiskárnu, bylo střídat se u počítače, ke kterému byla tato tiskárna připojena.

Sítě nyní umožňují, aby data i periferie sdílelo současně několik lidí. Pokud velký počet lidí potřebuje používat tiskárnu, mohou všichni používat tiskárnu, která je zapojena do sítě.

Aplikace

Pomocí sítí je možné sjednotit používání aplikací, jako například textového procesoru, a zajistit tak, že všichni pracovníci zapojení do sítě budou používat stejnou aplikaci a její verzi.
Informace o serveru
Valid XHTML 1.1 / Valid CSS 2 / Printer friendly / © site.the.cz
Upozornění