Logo

Počítačové sítě

Co je to síť? Topologie sítí Sběrnicová topologie Hvězdicová topologie Prstencová topologie Typy sítí IP adresa Protokoly TCP/IP Kódy protokolu HTTP Model ISO/OSI Metody potvrzování Rozvoj internetu

Síťové prvky

Síťové karty Huby Bridge

Ethernet

Historie ethernetu 10BASE5 10BASE2

Novell

Novell O.S. Tisk v Novellu Login-script

Linux

Historie linuxu Adresáře linuxu

Infotipy

Literatura www stránky

Reklama

Vše o Sagemech
Internetový obchod s tričky
Počítačové sítě
Adresa článku: http://site.the.cz/index.php?id=14

Síťové prvky - Síťové karty

Rolí síťové karty je:
připravovat data z počítače pro síťový kabel
posílat data do jiného počítače
kontrolovat tok dat mezi počítačem a kabelovým systémem

Síťová karta je hardware a firmware (softwarové rutiny uložené v permanentní paměti), který provádí funkce řízení logického spoje a řízení přístupu na média ve spojové vrstvě modelu OSI.

Příprava dat
ENW-9502 32bit PCI Ethernet Adapter 10/100Base-TX Ethernet AdapterSíťovým kabelem musí data procházet v jediném toku bitů a vždy jen v jednom směru. Počítač data buď posílá, nebo přijímá. Síťová karta vezme data přenášená paralelně jako skupinu a přestaví je tak, aby procházela přes jednobitovou sériovou cestu v síťovém kabelu. Toho se dosáhne převedením digitálních signálů počítače na elektrické a optické signály, které mohou být přenášeny síťovými kabely. Komponent, který za tuto operaci odpovídá se jmenuje transceiver (transmitter/receiver - vysílač/přijímač).

Posílání a kontrola dat
Předtím než síťová karta data skutečně pošle po síti, provede elektronický dialog s přijímací kartou, aby se obě karty dohodly na následujícím:
maximální velikost skupin dat, které budou posílány
množství dat, které bude odesláno před potvrzením
časové intervaly mezi odesíláním potvrzení
kolik dat mohou obě karty pojmout, než dojde k přeplnění
rychlost přenosu dat

Pokud musí komunikovat novější, rychlejší a vyspělejší karta se starším a pomalejším modelem, musí obě karty najít společnou přenosovou rychlost, kterou obě zvládnou. Obě karty pošlou té druhé signály označující její parametry a přijmou nebo se přizpůsobí parametrům karty. Po stanovení všech detailů pro komunikaci zahájí obě karty posílání a přijímání dat.

Volby konfigurace a nastavení
Síťové karty mají často konfigurovatelné volby, které je potřeba nastavit, aby síťová karta správně fungovala. Zahrnují například:
přerušení
bázovou adresu vstupně/výstupního portu
transceiver

Přerušení (IRQ)
Spoje pro posílání žádostí o přerušení jsou hardwarové linky, po kterých může zařízení, jako například vstupně/výstupní porty, klávesnice, disketové jednotky a síťové karty, posílat mikroprocesoru počítače přerušení nebo žádosti o službu.

Když síťová karta pošle počítači požadavek, použije přerušení - elektrický signál vyslaný do CPU počítače. Každé zařízení v počítači musí používat jiný spoj pro posílání žádostí o přerušení nebo jiné přerušení (IRQ).

Ve většině případů je IRQ3 nebo IRQ5 možné použít pro síťovou kartu. IRQ5 je doporučené nastavení, pokud je k dispozici, a je výchozí pro většinu systémů. Pokud není k dispozici ani IRQ3, ani IRQ5, můžete použít alternativní hodnoty.

Bázová adresa vstupně/výstupního portu
Bázová adresa vstupně/výstupního portu specifikuje kanál, přes který protékají informace mezi hardwarovým vybavením počítače (síťová karta) a jeho CPU. Každé hardwarové vybavení v systému musí mít jiné bázové číslo vstupně/výstupního portu. Čísla portů jsou jsou v hexadecimálním formátu (např. 300 až 30F nebo 310 až 31F).

Síťové kabely a konektory
Abyste mohli zvolit pro svou síť správnou kartu, musíte si nejdříve určit, jaký typ síťových kabelů a konektorů bude síť mít.

Některé síťové karty mají více než jeden konektor rozhraní. Není například neobvyklé, že má síťová karta konektor jak pro tlustý, tak tenký koaxiál, nebo konektor pro kroucenou dvoulinku a pro tlustý koaxiál.

Síťová karta 3COM

Patice pro paměť
Patice pro paměť BOOT-ROM. Tato paměť umožňuje bootovat počítač ze sítě. Používá se u bezdiskových stanic nebo v knihovnách, I-kavárnách atd. Některé karty ji nemají.

Konektor RJ-45
RJ-45 pro připojení konektoru kroucené dvoulinky. Podobá se telefonnímu konektoru RJ-11, ale je větší, protože má osm vodičů, zatímco RJ-11 má pouze 4 vodiče.

Konektor BNC
BNC konektor pro připojení sítě s tenkými koaxiálními kabely.

Konektor AUI
AUI 15kolíkové propojovací rozhraní k zapojení sítě s tlustým koaxiálním kabelem. Přes AUI se připojí externí transceiver, který se k tlustému koaxiálnímu kabelu připojí pomocí napichovacího konektoru.

Propojky
Propojky nebo přepínače DIP k nakonfigurování síťové karty (přerušení, bázové adresy, tranceiveru). Nové síťové karty používají technologii plug-and-play (PnP), díky které je ruční nastavování voleb síťové karty překonané.

Konektor sběrnice
Konektor karty pro připojení k sběrnici počítače. Existuje několik druhů sběrnic navzájem neslučitelných. Můžeme se setkat s kartami pro sběrnici ISA, EISA, Micro Channel Architecture a PCI. Nové síťové karty využívají zejména PCI sběrnici. Podporující technologii plug-and-play.

Procesor
Vestavěný mikroprocesor pro zrychlení operací v síti. S mikroprocesorem nepotřebuje síťová karta pro zpracování dat pomoc počítače.
Informace o serveru
Valid XHTML 1.1 / Valid CSS 2 / Printer friendly / © site.the.cz
Upozornění