Logo

Počítačové sítě

Co je to síť? Topologie sítí Sběrnicová topologie Hvězdicová topologie Prstencová topologie Typy sítí IP adresa Protokoly TCP/IP Kódy protokolu HTTP Model ISO/OSI Metody potvrzování Rozvoj internetu

Síťové prvky

Síťové karty Huby Bridge

Ethernet

Historie ethernetu 10BASE5 10BASE2

Novell

Novell O.S. Tisk v Novellu Login-script

Linux

Historie linuxu Adresáře linuxu

Infotipy

Literatura www stránky

Reklama

Vše o Sagemech
Internetový obchod s tričky
Počítačové sítě
Adresa článku: http://site.the.cz/index.php?id=22

Novell - Login-script

Login-script je malý soubor nebo makroinstrukce, které se provádějí při každém přihlašování uživatele na výpočetní systém nebo do sítě.
Prostřednictvím tohoto prostředku se mapují diskové jednotky, zobrazují zprávy, nastavují systémové proměnné a spouštějí programy. V oblasti komunikací může zmíněný prostředek například posílat spřažené (on-line) informační službě identifikaci uživatele pokaždé, když uživatel službu volá.

Rozlišujeme tři druhy login-scriptů:
defaultní login-script
systémový login-script
uživatelský login-script

Defaultní login-script
se provádí pokud není k dispozici systémový. Provede se standardní připojení svazků SYS a USER.

Systémový login-script
je v adresáří SYSTEM. Edituje ho správce serveru. Je shodný pro všechny uživatele ve skupině.

Uživatelský login-script
se nachází v adresáři MAIL u každého uživatele. Jedná se vlastně o soubor, do kterého si může uživatel zapisovat pomocí síťových proměnných různé zápisy. I když uživatel nebude chtít využívat tento login-script je vhodné mu vytvořit prázdný soubor. Tím se zamezí aby mu ho nemohl vytvořit někdo jiný s nevhodnými příkazy (logout).

Ukázkové příkazy:
# - hashmark - před jméno spouštěného souboru napíšeme # - externí spuštění
FIRE_PHASERS 2 TIMES - zvukové znamení, při nalogování, je možné vydat sž 9 těchto znamení
IF_THEN - podmínky, například při mapování disků, podle toho do jaké skupiny bude uživatel patřit, tak se mu namapuje adresář atd.
MAP - mapování disků, nastavování uživatelských disků
REM - komentování
WRITE - vypsání textu zprávy (používá se při vypsání jména atd.)
ATTACH - přihlášení k více NOVELL serverům
BREAK - ON/OFF - možnost přerušit zpracování login-scriptu
HOUR - hodina, nabývá hodnot podle systémového času 0-11
HOUR24 - hodina, nabývá hodnot podle systémového času 0-23
MINUTE - minuta, nabývá hodnot podle systémového času 0-59
FULL_NAME - obsahuje úplné jméno uživatele, jak bylo zadáno v utilitě syscon
LOGIN_NAME - obsahuje uživatelské jméno, pod kterým se uživatel přihlašuje
USER_ID - obsahuje identifikační číslo, se kterým se uživatel přihlašuje
STATION - obsahuje logické číslo připojení stanice - Connection number
DAY - číslo dne v měsici 1 - 31
MONTH - číslo v měsíci 1 - 12

Ukázkový login-script:
WRITE Jste přihlášen jako uživatel: %FULL_NAME
MAP H:=NOVELL\HOME\%LOGIN_NAME

Informace o serveru
Valid XHTML 1.1 / Valid CSS 2 / Printer friendly / © site.the.cz
Upozornění