Logo

Počítačové sítě

Co je to síť? Topologie sítí Sběrnicová topologie Hvězdicová topologie Prstencová topologie Typy sítí IP adresa Protokoly TCP/IP Kódy protokolu HTTP Model ISO/OSI Metody potvrzování Rozvoj internetu

Síťové prvky

Síťové karty Huby Bridge

Ethernet

Historie ethernetu 10BASE5 10BASE2

Novell

Novell O.S. Tisk v Novellu Login-script

Linux

Historie linuxu Adresáře linuxu

Infotipy

Literatura www stránky

Reklama

Vše o Sagemech
Internetový obchod s tričky
Počítačové sítě
Adresa článku: http://site.the.cz/index.php?id=25

Ethernet - Technologie 10BASE5

Tento typ Ethernetu používá jako přenosové médium koaxiální kabel o impedanci 50 ohmů a průměru 0,4 inch (asi 10 mm). Někdy je tato technologie též nazývána Thick Ethernet podle poměrně velké tloušťky použitého kabelu.

Jedná se o poměrně tuhý kabel se čtyřnásobným opletením, díky kterému má vysokou odolnost proti rušení, rychlost šíření signálu je 0,77 rychlosti světla a povolený poloměr ohybu je jen 25 cm. Na vnějším plášti (vnější plášť kabelu měl většinou žlutou barvu - odtud pochází také označení Yellow Cable) jsou vyznačeny tečkou body v rozestupech 2,5 m, kam je možné připojit zařízení zvané transiever. Ten se připojuje pomocí zvláštních konektorů, které se přišroubují na označené místo na kabelu, kde se konektor jednou špičkou zapíchne až do středního vodiče a druhou do opletení. Tento způsob připojení umožňuje zapojovat stanice bez přerušení kabelu, což přináší vyšší spolehlivost a menší ztráty.

Transiever obsahuje galvanicky oddělené obvody přijímače a vysílače a detektor kolize. Na svém výstupu má rozhraní AUI (Atachement Interface Unit), které je fyzicky realizováno 15-ti pinovým konektorem typu Canon. Vlastní stanice je pak připojena tzv. AUI kabelem, který je tvořen dílčími symetrickými dvojicemi vodičů o impedanci 78 ohmů a propojuje transiever a síťovou kartu Ethernet umístěnou v počítači. Délka tohoto kabelu může být až 50m.

Celá síť má sběrnicovou topologii, sběrnice tvořená kabelem tlustého ethernetu se nazývala segment. Maximální délka jednoho segmentu je 500m a maximální počet stanic na jednom segmentu je 100. Každý segment musí být na obou koncích terminován pomocí rezistorů o stejném odporu jako je charakteristická impedance kabelu (tj. 50 ohmů), aby se zabránilo odrazům signálu na konci sběrnice, které by interferencí rušily další vysílaní.

Technologie 10BASE5

Segmenty je možno spojovat pomocí aktivních prvků - opakovačů (repeater). Segmenty spojené opakovačem se pak chovají jako jeden segment a signál vyslaný z libovolné stanice se rozšíří po všech spojených segmentech, takto spojené segmenty se také někdy nazývají kolizní doména.

Síť složená ze segmentů propojených opakovači může mít pouze stromovou topologii. Pro spojování segmentů platí ještě další pravidlo, které limituje maximální dobu šíření signálu médiem. Dvě stanice spolu mohou komunikovat maximálně přes 4 repeatery tj. přes 5 segmentů, ze kterých pouze 3 mohou být obsazeny stanicemi. Zapojíme-li síť tak, že využijeme všechny maximální délky kabelů, tak jak tento standard dovoluje, lze spojit počítače až na vzdálenost 2800m.

Z knihy: Technologie sítí Ethernet - Vlastimil a Tomáš ČEJPOVI
Informace o serveru
Valid XHTML 1.1 / Valid CSS 2 / Printer friendly / © site.the.cz
Upozornění