Logo

Počítačové sítě

Co je to síť? Topologie sítí Sběrnicová topologie Hvězdicová topologie Prstencová topologie Typy sítí IP adresa Protokoly TCP/IP Kódy protokolu HTTP Model ISO/OSI Metody potvrzování Rozvoj internetu

Síťové prvky

Síťové karty Huby Bridge

Ethernet

Historie ethernetu 10BASE5 10BASE2

Novell

Novell O.S. Tisk v Novellu Login-script

Linux

Historie linuxu Adresáře linuxu

Infotipy

Literatura www stránky

Reklama

Vše o Sagemech
Internetový obchod s tričky
Počítačové sítě
Adresa článku: http://site.the.cz/index.php?id=26

Ethernet - Technologie 10BASE2

Tato technologie bývá také někdy nazývána Thin Ethernet, protože používá kabel o polovičním průměru než Thick Ethernet a někdy také bývá nazývána Cheap Ethenet nebo Cheapernet vzhledem k poměrně nízké ceně této technologie.

Tato technologie sítě Ethernet, která se velmi rozšířila a ještě dnes ji lze nalézt v mnoha institucích, odstraňuje hlavní nevýhodu standardu 10BASE5 - vysokou cenu kabelu a jeho nevhodné mechanické vlastnosti, které zapříčiňují komplikovanou a nákladnou instalaci. Důvodem vysoké ceny i mechanických vlastností tlustého kabelu jsou dobré elektrické vlastnosti kabelu: vysoká odolnost vůči rušení, velká rychlost šíření signálu atd. Počítačové sítě se ale běžně vyskytují v prostředích s malým rušením, kde tyto přednosti nejsou využity.

Technologie 10BASE2, která je dnes standardizována normou IEEE 802.3 používá jako přenosové médium levnější koaxiální kabel o průměru 0,2“ (asi 5 mm), vnitřní žíla má průměr 0,89 mm a stínění je na průměru 2,95 mm. Rychlost šíření signálu je 0,66 rychlosti světla a impedance 50 ohmů.

Koaxiální kabel

Používá opět sběrnicovou topologii, přenosová rychlost je 10 Mbit/s, maximální délka segmentu je 185 m a minimální vzdálenost mezi stanicemi je 0,5m. Maximální počet stanic na jednom segmentu je 30. Pro spojování segmentů platí stejné pravidlo jako u standardu 10BASE5, maximální vzdálenost, kterou lze pomocí takto překlenout, je 1555 m. Jako přístupová metoda ke sdílenému mediu je opět použita CSMA/CD.

T-konektor    Terminátor

Připojení stanic ke kabelu lze provést několika způsoby: Pomocí konektoru typu BNC-T - kabel se v místě připojení stanice přeruší, opatří konektory BNC a kabel se opět spojí konektorem T, který se třetím koncem připojí přímo do síťové karty počítače. Nevýhodou tohoto způsobu je, že kabel je nutno vést ke každé stanici a případě náhodného rozpojení či jiné poruchy přestane fungovat celý segment sítě. Výhodou je naopak levná instalace takovéto sítě.

Technologie 10BASE2

Další možností je využití tzv. EAD kabelů a EAD zásuvek. V principu se jedná o smyčku, která prodlouží segment a připojí stanici. V případě nahodilého vytažení kabelu zásuvka segment automaticky propojí a zbytek sítě funguje bez problému dále.

Poslední možností je využití transieverů podobně jako u standardu 10BASE5, tato metoda je ale nejnákladnější.

Z knihy: Technologie sítí Ethernet - Vlastimil a Tomáš ČEJPOVI
Informace o serveru
Valid XHTML 1.1 / Valid CSS 2 / Printer friendly / © site.the.cz
Upozornění