Logo

Počítačové sítě

Co je to síť? Topologie sítí Sběrnicová topologie Hvězdicová topologie Prstencová topologie Typy sítí IP adresa Protokoly TCP/IP Kódy protokolu HTTP Model ISO/OSI Metody potvrzování Rozvoj internetu

Síťové prvky

Síťové karty Huby Bridge

Ethernet

Historie ethernetu 10BASE5 10BASE2

Novell

Novell O.S. Tisk v Novellu Login-script

Linux

Historie linuxu Adresáře linuxu

Infotipy

Literatura www stránky

Reklama

Vše o Sagemech
Internetový obchod s tričky
Počítačové sítě
Adresa článku: http://site.the.cz/index.php?id=5

Počítačové sítě - Metody potvrzování

Potvrzování je postup používaný pro zajištění spolehlivého doručení zprávy.
Schopnost potvrzování je součástí protokolů.

ACK - (acknowledgement) - pozitivní potvrzování
Jde o kontrolní kód, ASCII znak 6 (hexadecimálně 06H) vyslaný k vysílací stanici nebo počítači přijímací jednotkou za účelem potvrzení připravenosti příjemce obdržet danou informaci, nebo bezchybného přenosu informace. Tato schopnost, vysílat a přijímat potvrzovací signály je vestavěna do softwaru. Samotné signály jsou pro uživatele neviditelné. Pracuje na tom principu, že vysílací stanice vyšle paket a přijímací stanice pošle potvrzení, zda paket došel v pořádku. Jestliže se vysílací stanice nedočká po určenou dobu (time-out) potvrzení tak paket vysílá znovu. Pakety se musí číslovat, aby bylo jasné kolikrát se který poslal.
Vysílací stanice vyšle první paket. Ten přes přenosové médium v pořádku dorazí k přijímací stanici. Ta odešle potvrzení zpět že paket číslo jedna úspěšně dorazil.
Vysílací stanice obdrží potvrzení a pošle paket číslo dva. Ten ale k přijímací stanici nedorazí. Vysílací stanice čeká po určenou dobu na potvrzení, po time-outu vysílá znovu paket č. dva.
Ten dorazí k přijímací stanici která vyšle potvrzení, které ale nedorazí. Vysílací stanice po time-outu opět vyšle paket číslo dva.
Přijímací stanice přijme paket číslo dva a vyšle potvrzení že došel v pořádku. Přijímací stanice přijme potvrzení a posílá poket číslo tři atd.
NAK - (negative acknowledgment) - negativní potvrzování
Jde o řídící kód, symbol 21 v ASCII (hexadecimálně 15H) vysílaný nazpět do vysílací stanice nebo počítače jednotkou, která je adresátem, jako znamení, že vysílaná informace dorazila v nesprávném tvaru. Schopnost přijímat a vysílat potvrzení (asknowledgment signals) je zabudována do softwaru, uživatelé takového softwaru se nemusejí o vysílání a přijímání takových zpráv starat.Toto potvrzování je rychlejší než ACK, ale musí se vlastně s ním kombinovat. Je zde určená doba (time-out) po kterou počítač čeká jestli nepřijde negativní potvrzení o nějakém paketu - potom vysílá dále.

Vysílací stanice vyšle první paket. Ten přes přenosové médium v pořádku dorazí k přijímací stanici. Vysílací stanice čeká po určenou dobu zda nedostane od přijímací stanice zprávu o poškození paketu. Po vypršení time-outu odešle druhý paket.
Druhý paket se cestou poškodí. Přijímací stanice pošle zprávu zpět vysílací stanici o poškozeném paketu č. dva. Ta paket číslo dva pošle znovu.
Na obrázku je vidět co se stane pokud paket dorazí poškozen a zpráva od přijímací stanice nedorazí zpět k vysílací stanici. Vysílací stanice začne po time-outu posílat následující paket. Proto se tato metoda musí kombinovat ještě s jiným potvrzováním.
Skupinové potvrzování - okénkové potvrzování
Jedná se vlastně o takové potvrzování, kdy se například po každých 20 paketech vyšle potvrzení. Když je pozitivní tak se pokračuje dále, jestliže je negativní, tak se oznámí číslo porušeného paketu a vysílací stanice začne vysílat znovu od porušeného paketu dále. Tento systém se opakuje dokud neskončí přenos. Schopnost takového potvrzování obstarává opět software. Uživatel o ničem neví. Pokud je spojení mezi počítači kvalitní může se nastavit velké okno (1000 paketů), pokud je linka nekvalitní nastaví se malé okno, aby se nemuselo moc opakovat.

Nesamostatné potvrzování
Je to typ potvrzování, při kterém je k odeslanému paketu přiložen určitý typ zprávy, která obsahuje číslo poslaného paketu. Přijímací stanice toto číslo odešle zpátky jako potvrzení. Používá se to vždy po více paketech. Když je vše v pořádku, vysílací stanice pokračuje. Jestliže to nedojde v pořádku, odešlou se pakety znovu. Protože je potvrzení posíláno společně s daty ušetří se přenosová rychlost.
Informace o serveru
Valid XHTML 1.1 / Valid CSS 2 / Printer friendly / © site.the.cz
Upozornění