Logo

Počítačové sítě

Co je to síť? Topologie sítí Sběrnicová topologie Hvězdicová topologie Prstencová topologie Typy sítí IP adresa Protokoly TCP/IP Kódy protokolu HTTP Model ISO/OSI Metody potvrzování Rozvoj internetu

Síťové prvky

Síťové karty Huby Bridge

Ethernet

Historie ethernetu 10BASE5 10BASE2

Novell

Novell O.S. Tisk v Novellu Login-script

Linux

Historie linuxu Adresáře linuxu

Infotipy

Literatura www stránky

Reklama

Vše o Sagemech
Internetový obchod s tričky
Počítačové sítě
Adresa článku: http://site.the.cz/index.php?id=9

Síťové prvky - Bridge

Most někdy zvaný brouter rozděluje síť na dvě kolizní domény. Umožňuje stanicím v kterékoliv síti přistupovat na zdroje v druhé síti. Pomocí mostů je možné prodlužovat délku, počet uzlů v síti a redukovat úzké profily vzniklé z přílišného počtu připojených počítačů.


Rozumí rámci a má vlastní paměť. Celou zprávu uloží do své paměti. Zjistí jestli není poškozená. Pokud ano tak ji zahodí. Pokud je v pořádku zjistí MAC adresu a sestavuje směrovací tabulku. Poté začne odesílat pakety následujícím způsobem:
Jesliže ve směrovací tabulce není uveden cíl, most odešle pakety na všechny segmenty,
pokud cíl ve směrovací tabulce uveden je, most odešle pakety na daný segment.

Bridge jsou inteligentní v tom smyslu, že se naučí, kam posílat data. Jak bridgem prochází provoz, ukládají se do jeho paměti RAM informace o adresách počítačů. Bridge si poté pomocí informací v RAM sestavuje směrovací tabulku.

Vytváření směrovací tabulky
Při koupi bridge je směrovací tabulka prázdná. Jak uzel přenáší pakety, kopíruje se do směrovací tabulky zdrojová MAC adresa. Pomocí těchto informací se bridge naučí, které počítače jsou na kterých segmentech v síti.

Jakmile most obdrží paket, srovná se zdojová adresa se směrovací tabulkou. Pokud tam zdrojová adresa není, přidá se do tabulky. Bridge potom porovná cílovou adresu s databází ve směrovací tabulce:
Pokud je cílová adresa ve směrovací tabulce a je na stejném segmentu jako zdrojová adresa, pak se vyřadí. Toto filtrování pomáhá snižovat provoz v síti a izolovat segmenty sítě.
Pokud je cílová adresa ve směrovací tabulce a není na stejném segmentu jako zdrojová adresa, odešle bridge paket z příslušného portu, tak aby dorazil na cílovou adresu.
Pokud není cílová adresa ve směrovací tabulce, odešle bridge paket na všechny své porty, s vyjímkou portu, ze kterého přišel.

Shrnutí
Bridge:
rozumí rámci
pro každou technologii musí být speciální bridge
má vlastní paměť
rozděluje síť na dvě kolizní domény
bridge lze zapojovat do nekonečna
zprávu v paměti může mít libovolně dlouho
znovu vytváří preambuli
bridge může tvořit i PC se dvěma síťovými kartami
výkon bridge se udává v přenesených rámcích za sekundu

Bridge můžou být zapojeny i libovolně mezi sebou (paralelní záloha). Při běžném provozu se jeden automaticky odpojí, při havárii prvního bridge převezme provoz záložní do té doby odpojený.
Informace o serveru
Valid XHTML 1.1 / Valid CSS 2 / Printer friendly / © site.the.cz
Upozornění